Általános szerződési feltételek

A szolgáltatást biztosítják

 • DROPSHIP INTERNATIONAL Kft. (Székhely: 4751
  Kocsord, Kossuth u. 5; Cégjegyzéket vezető bíróság:
  Nyíregyházi Törvényszék; Cg.: 15-09-
  086723;Adószám: 27081044-2-15, Képviselő: Jakab
  László ügyvezető) valamint
 • Skylon Enterprise Kft. (Székhely: 4064 Nagyhegyes,
  Bartók Béla utca 32; Cégjegyzéket vezető bíróság:
  Debreceni Törvényszék; Cg.: 09-09-
  030709;Adószám: 26737656-2-09, Képviselő: Tóth
  Sándor ügyvezető)

(DROPSHIP INTERNATIONAL Kft. és  Skylon Enterprise Kft.,
együttesen „Dropship Csoport” és a Partnerrel együtt, mint
„Felek”) között alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:
ELŐZMÉNYEK
A DROPSHIP INTERNATIONAL Kft. termékek csomagolásával,
szállításra előkészítésével és a futárszolgálat részére történő átadás
útján a termék címzettekhez való eljuttatásával foglalkozik, illetve a termékeket biztosítja a partnerek számára.
A Skylon Enterprise Kft. üzemelteti a dropship.skylon.hu weboldalt,
amelyen a számlázási szolgáltatás keretében több szolgáltatást
magában foglaló szolgáltatáscsomagok, illetve egyedi megoldások
igénybevételére biztosít lehetőséget.
A Honlap célja számlázási és ügyviteli szolgáltatás nyújtása, melynek
keretében a felhasználók a jogszabályoknak megfelelő számlát
állíthatnak ki számítástechnikai eszköz útján és a megrendeléseiket
menedzselhetik.
A regisztrált Partner üzemelteti egy webáruházat, amelyen
termékeket értékesít az online felületen keresztül jelentkező
felhasználók számára.
A Weboldalon történő regisztrációval Partner jogosult kiválasztani,
majd nagykereskedelmi áron megrendelni a webáruházban elérhető
termékeket, jelen esetetben ezt egy külön kis-és nagykereskedelmi webáruházunkból,  a kutyubazar.hu oldalról.
A termékek a DROPSHIP INTERNATIONAL Kft. által biztosított komplex
szolgáltatás igénybevételével – futárszolgálat részére történő átadás
útján – kerülnek kikézbesítésre a címzettekhez.
A Skylon Enterprise Kft. számlázási és ügyviteli szolgáltatást nyújt a
megrendeléssel kapcsolatos számla kiállítása és a megrendelések
menedzselése érdekében, mely komplex együttműködés kereteit Felek
a jelen partneri szerződésben kívánják rendezni az alábbi feltételek
szerint.

 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
  1.1. A Dropcat a Weboldalon biztosítja a Partner számára, hogy
  regisztrációt követően a Weboldalra vonatkozó vásárlási feltételek
  szerint kiválassza, majd manuálisan, vagy – a megrendelője által
  automatizált módon – megrendelje a webáruházban elérhető
  termékeket. A kiválasztás, megrendelés alatt a Partner vevője által
  történt kiválasztást, megrendelést is értik. A Partner jogosult a
  kiválasztott termékeket nagykereskedelmi áron megvásárolni és
  megrendelője részére a Partner által üzemeltetett webáruházban
  meghatározott áron értékesíteni.
  1.2. A Partner megrendeléseit a Skylon ügyviteli szoftveren keresztül
  fogadja a Dropcat.
  1.3. A Partner megrendeléseit kizárólag a DROPSHIP
  INTERNATIONAL Kft. csomagolja be, készíti elő a szállításra, illetve
  adja át a futárszolgálat részére a termék címzettekhez való
  eljuttatása érdekében.
 2. A SZERZŐDÉS HATÁLYA
  2.1. A szerződést felek határozatlan időtartamra kötik, hatályba
  lépésének napja a regisztráció napja.

III. A REGISZTRÁCIÓ ÉS ADMIN-FIÓK
3.1. A Partner a https://dropshipuzlet.hu/bemutato/ domain alatt
rendelkezésre álló regisztrációs felületen végzi el a regisztrációt az
ott meghatározott adatok felvitelével.
3.2. A regisztráció során megadott adatok érvényességéért és
helytállóságáért a Partner felel a szerződés rendelkezései szerint.
3.3. A „Dropship Csoport” a Partner regisztrációját, a társaság
működőképességét okiratok bekérésével jogosult ellenőrizni. Az
ellenőrzést követően a regisztrációt jóváhagyja vagy elutasítja.
3.4. A regisztráció jóváhagyása után a Partner a „Dropship Csoport”
visszaigazolásával egy un. admin-fiókhoz (”Admin-fiók”) való
hozzáférést szerez. A hozzáféréssel kapcsolatos adatokat a
„Dropship Csoport” a Partner által megadott email címre küldi el.

 1. MEGRENDELÉS
  4.1. Partner belépési jogosultságot szerez a Weboldalra, ahol az
  értékesítésre kínált termékek kiválasztását követően manuálisan,
  vagy – a partner vevője által a partner által üzemeltetett
  webshopon történt megrendelés útján – automatizált rendszeren
  keresztül megrendelheti azokat.
  4.2. A Weboldalon minden termék esetében feltüntetésre kerül a
  termék rendelkezésre állása (elérhető készletről vagy sem),
  nagykereskedelmi átadói ára, valamint a nettó ár + áfa forintban
  kifejezve.
  4.3. A megvásárolni kívánt termékeket a Partner „kosárba teszi”,
  majd elküldi a rendelést vagy a Skylon ügyviteli szoftvert használja a
  megrendeléseinek továbbítására.
  4.4. Az elküldött megrendeléseket a Dropship International Kft. minden esetben
  ellenőrzi. A megrendelt termékek készleten történő
  elérhetőségéről, valamint annak hiányáról tájékoztatja Partnert,
  azzal, hogy amennyiben a termékek készleten elérhetőek, úgy a
  megrendelés beérkezését követő legfeljebb 3 napon belül a
  megrendelés visszaigazolásra kerül. Ebben az esetben Felek az
  átvétel módját is pontosítják. Partner köteles saját költségén a
  termékek átvételéről gondoskodni, amelynek érdekében Partner
  köteles igénybevenni a DROPSHIP INTERNATIONAL Kft.
  szolgáltatását.
 2. SZÁLLÍTÁS
  5.1. Kiszállítás esetén a Dropship International Kft. szerződött szállítópartnerével
  biztosítja a termékek Partner, Partner vevője részére történő
  eljuttatását. Amennyiben Partner a kiszállítás igénybevétele mellett
  dönt, úgy a csomag Dropship International Kft. általi összeállítása után a szerződött
  szállítópartnerével szállítja ki a termékeket a Partner részére. A
  szállítás költségei a Partnert terhelik.
  5.2. A Dropship International Kft. vállalja, hogy a Schenopol Kft/Lakatos István E.V.-től
  átveszi a Partner által megrendelt szállítandó termékeket, azokat
  becsomagolja, szállításra előkészíti, majd átadja a leszerződött
  futárszolgálatnak, aki a Címzettnek elszállítja, aki a csomagot vagy a
  szolgáltató által leszerződött futárszolgálatnál, vagy egy
  átvevőhelyen veheti át, míg az át nem vett csomagot visszaszállítja a
  felvétel helyére.
  5.3. A „Dropship Csoport” csak és kizárólag Magyarország területére
  vállal kiszállítást és kizárólag a dropship program keretein belül megrendelt termékek
  vonatkozásában.
 1. SZÁMLÁZÁS
  6.1. ASkylon Enterprise Kft. a számlázási szolgáltatás keretében a
  Honlapon több szolgáltatást magában foglaló szolgáltatáscsomagok
  illetve egyedi megoldások igénybevételére biztosít lehetőséget. A
  Skylon Enterprise Kft. a Honlapon elérhető számlázóprogram (a
  továbbiakban: Számlázóprogram) funkcióinak igénybevételére, a
  számlák, és a Partner által megadott adatok elektronikus tárolására,
  azok előhívására, segítségnyújtás igénybevételére biztosít
  lehetőséget Partner számára. A Számlázóprogram az egyes
  számlákat pdf formátumban állítja ki.
  6.2. A Skylon Enterprise Kft. a számlázási szolgáltatást a
  Szolgáltatáscsomagok, illetve az Egyedi Megoldások igénybevétele
  esetén is határozatlan időtartamra nyújtja.
  6.3. A Skylon Enterprise Kft. vállalja, hogy a számlázási szolgáltatás
  keretében a Számlázóprogram igénybevételével kiállított számlák a
  mindenkori jogszabályoknak megfelelnek azon alaki részükben,
  amelyek közvetlenül és kizárólag a Számlázóprogram által kerültek
  elkészítésre.
  6.4. A Partner visszavonhatatlanul átvállalja a Skylon Enterprise Kft.-
  től az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a
  továbbiakban: Áfa tv.) szerint a számlakibocsátásra
  meghatalmazottjával egyetemlegesen fennálló felelősségéből
  származó mindazon bírságot, kártérítést és költséget, amit a
  hivatkozott törvények és a Szerződés Felhasználó általi megszegése
  folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a
  Szolgáltatóval szemben érvényesítenek.
  6.5. A Partner a szolgáltatás megrendelésével, illetve – amennyiben
  a szolgáltatás feltétele valamilyen díj előzetes megfizetése – a
  szolgáltatás díjának megfizetésével a szolgáltatásnyújtás
  megkezdésébe beleegyezését adja, így a távollévők között kötött
  szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 8/B § (2)
  pontja alapján a Korm. rendelet szerinti elállási jogát a továbbiakban
  nem gyakorolhatja.
  6.6. A Skylon Enterprise Kft. Skylon.hu számlázási és kapcsolódó
  szolgáltatások nyújtása a Partner által igénybe vett honlap felületen
  történik, amelynek keretében az adatkezelési és adatvédelmi
  jogszabályok alkalmazásában a Szolgáltató a GDPR 28. cikk szerinti
  Adatfeldolgozónak minősül, hiszen az adatkezelést a Partner
  nevében végzi el. A Partner a honlapon történő regisztrációt, az
  egyes szolgáltatáscsomagok és egyedi megoldások igénybevételét
  megelőzően az ÁSZF-et elfogadja. A felhasználó az ÁSZF
  elfogadásával egyben a GDPR 28. cikk (2) bekezdésébe foglalt
  általános felhatalmazását adja, hogy a Szolgáltató az egyes
  csomagokhoz további adatfeldolgozót vegyen igénybe (pl. postai
  szolgáltató, tárhelyszolgáltató), és maga a szolgáltatás igénybevétele
  a GDPR 28. cikk (3) bekezdés a) pontja szerinti utasításnak minősül.
  A számlázási szolgáltatás tartalmát, a bizonylatmegőrzési
  kötelezettséget, a kötelező adatátadást a számviteli törvény
  határozza meg, a számla adótartalmát az Art. és az áfatörvény írja
  elő.
  6.7. Alapszolgáltatások: Számítástechnikai eszköz útján papírra
  nyomtatott számlázás. Partner a Számlázóprogram által létrehozott
  dokumentumot kinyomtathatja, mellyel számítástechnikai eszköz
  útján papírra nyomtatott számlát állít ki.
  6.8. Szolgáltató nem köteles ellenőrizni a Partner által a számlázási
  szolgáltatás során használt elektronikus aláírást, továbbá azt sem,
  hogy az elektronikus aláírás a számlakibocsátó vagy a
  számlakibocsátó képviseletére jogosult személyhez köthető-e. Az
  ezzel kapcsolatban felmerülő jogviták, károkozás tekintetében
  Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.
  6.9. További szolgáltatások. Szolgáltató az általa nyújtott további
  szolgáltatások tartalmát és részletes feltételeit a Honlapon teszi
  közzé.

VII. FIZETÉSI FELTÉTELEK
7.1. A Partner által leadott megrendelés kiszállítását követően a
Partner köteles a számla kiállítását és elektronikus úton történő
kézhezvételét követően 7 napon belül a termékek vételárát,
valamint az esetleges szállítási költséget megfizetni Dropship International Kft.
részére. Amennyiben a Partner tartozás meghaladja a 100.000 Ft
összeghatárt, úgy a tartozás kiegyenlítéséig rendelésre nem
jogosult.
7.2. A termékek tulajdonjogának az átruházására abban az esetben
kerülhet sor, ha a vételár kiegyenlítése megtörtént.
7.3. A termékek vételár megfizetéséről a Dropship International Kft. számlát állít ki,
melyet elektronikus módon küld meg a Partner számára.
7.4. A számla automatikusan, emailen megküldött elektronikus
számla is lehet, melyet a Felek kifejezetten elfogadnak.
7.5. A Partner kijelenti, hogy a vásárolt termékek logisztikájával a
Dropship International Kft. céget megbízza oly módon, hogy az
utánvéttel történt csomagok kiszállításából beérkező összegeket a
Dropship International Kft. elsősorban a Partnernek  a
Dropship International Kft.és a Skylon Enterprise Kft.felé fennálló
tartozásainak kiegyenlítésére köteles felhasználni és az ezt követően
fennmaradó összeget köteles a Partner részére átutalni.
7.6. A Dropship International Kft. szolgáltatásainak árai a
következőek:
Havi alapdíj: 5.000 Ft /hó
Csomagszállítás: 1.070 Ft / csomag
Csomagolás: 400 Ft / csomag

Az árak nettó árak, a 27%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák!
Amennyiben a Vevő nem veszi át a csomagot, úgy a csomagszállítási díj a partnert terheli, visszaszállítási költség nincs.

A Havi alapdíj havonta fizetendő, melyet a partner köteles a számla kiállításának dátumától 8 napon belül teljesíteni.
7.7. A Skylon Enterprise Kft.szolgáltatásainak árai a következőek:
Partner a regisztráció véglegesítésével egy időben a
szolgáltatáscsomagot is megrendelni. Minden megkezdett hónap
teljes egészében fizetendő.
A szolgáltatás csomag alap havidíja nettó 1990 Ft / hó.
A szolgáltatás csomag alapdíj havonta fizetendő, melyet a partner köteles a számla kiállításának dátumától 8 napon belül teljesíteni.

Ezen felül a partner kérhet rendelés automatizációt,  az igényét írásban a info@dropcat.hu e-mail címen tudja jelezni.
Az automatizált szinkronizáció  fenntartásának díja 1990 Ft / hó
webáruházanként. Ez a szolgáltatás kiegészítő szolgáltatásként
rendelhető és az alapdíjon felül fizetendő, mely tételesen szerepel a számlán, továbbá a számla kiállításának dátumától 8 napon belül köteles a partner teljesíteni.
Az árak nettó árak, a 27%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

VIII. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
8.1. A megrendeléssel kapcsolatos fogyasztói jogokat a Partner
vevői a Partneren keresztül érvényesíthetik, oly módon, hogy a
Partner vevői a Partnernél jelzik jótállási, garanciális, kellék- és
termékszavatossággal kapcsolatos igényeiket, valamint a vásárló a
Partner részére juttatja vissza az igényérvényesítéssel érintett
terméket. Ezt követően a Partner a vásárlói igényt továbbítja
Dropship International Kft. felé, aki a termék megvizsgálása után vagy jóváhagyja,
vagy elutasítja az igényt. Az igény jóváhagyása esetén Dropship International Kft.
köteles a jogszabályokban előírt jótállási, garanciális, kellék- és
termékszavatossággal kapcsolatos vásárlói igényeket a
jogszabályokban meghatározott módon kezelni.
8.2. Partner köteles a termékek forgalmazásához szükséges
valamennyi hatósági és egyéb engedéllyel rendelkezni a hatályos
törvényi előírásoknak megfelelően. Ezen engedélyek hiányából,
elmaradásából vagy nem megfelelő voltából eredő károkért
kizárólag a Partner tartozik felelősséggel. Az ezzel kapcsolatosan
esetlegesen felmerülő költségeket vagy büntetéseket nem
háríthatja át a „Dropship Csoport” szerződő felekre.
8.3. A „Dropship Csoport” által a Partner részére nyújtott
szolgáltatás igénybevétele feltételezi a Partner részéről az Internet
és az információs technológia technikai és műszaki korlátainak
ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek
elfogadását. A Partnert terheli a számítógépe, szervere, illetve az
azokon található adatok védelmének kötelezettsége.
8.4. A kártérítési felelősségnek a mértéke a Dropship International Kft. esetén
kizárólag a termék vételárának, míg a Dropship International Kft. és
a Skylon Enterprise Kft. esetén a havi alapdíj összegéig terjed ki.

 1. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
  9.1. Felek között létrejött szerződésekben szereplő adatokat a
  „Dropship Csoport” rögzíti és tárolja. Partner tudomásul veszi, hogy
  a „Dropship Csoport” jogosult a Partner és vevője által megadott
  adatokat tárolni, feldolgozni, a szolgáltatás nyújtásában
  közreműködők részére továbbítani a szolgáltatás teljesítése
  érdekében. A „Dropship Csoport” a Partner vevőinek adatai nem
  jogosult felhasználni saját üzleti céljaira. A Partner tudomásul veszi,
  hogy az interneten továbbított adatok biztonságáért a „Dropship
  Csoport” nem felel.
 2. TITOKTARTÁS
  10.1. Partner köteles a Szerződés hatálya alatt tudomására jutott
  üzleti titkot, valamint a „Dropship Csoportra” vonatkozó alapvető
  fontosságú információt megőrizni a Szerződés hatálya alatt és a
  Szerződés bármilyen módon történő megszűnése után is korlátlan
  ideig. Partner ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel
  olyan adatokat, amelyek a szerződés teljesítésével összefüggésben
  jutottak a tudomására, és amelyek közlése a „Dropship Csoportra”
  vagy más személyre hátrányos következményekkel járna.
  10.2. Partner tudomásul veszi, hogy a bizalmas információ engedély
  nélküli kiszolgáltatása a Szerződés súlyos megszegésének minősül. A
  kereskedelmi titkok és a „Dropship Csoport” tulajdonában lévő
  egyéb információ, bármely ötlet, technika, feltalálási mód, program,
  berendezés, üzleti terv, marketing vagy értékesítési terv, amelyek
  általában nem ismertek a nyilvánosság számára, akár
  szabadalmaztathatóak, akár nem, a „Dropship Csoport”
  tulajdonában lévő bizalmas információnak minősülnek. Megfelelő
  felhatalmazás nélkül a „Dropship Csoport” üzleti tevékenységére,
  működésére vonatkozó ilyen információk, valamint a „Dropship
  Csoport” alkalmazottaira, megbízottaira, beszállítóira, üzleti és
  egyéb partnereire vonatkozó adatok kiszolgáltatása kívülállók
  számára, illetőleg saját előnyre való felhasználásuk tilos.
  10.3. Partner köteles a Szerződés bármilyen okból történő
  megszűnése esetén valamennyi, a „Dropship Csoport” által
  rendelkezésére bocsátott üzleti titkot tartalmazó iratot, anyagot,
  adathordozót haladéktalanul visszaszolgáltatni.
  10.4. Partner a Szerződés elfogadásával tudomásul veszi és
  hozzájárul, hogy a Szerződésben rögzített céges és személyes
  adatait és egyéb információt a „Dropship Csoport” kizárólag a
  vételár elszámolását esetleg végző cégnek átadja.
  10.5. Partner a „Dropship Csoport” tevékenységéről nyilatkozatot
  a sajtónak, illetve bármilyen egyéb módon nyilvánosan, csak a
  „Dropship Csoport” kifejezett írásbeli engedélye alapján és abban a
  témában adhat, amelyre a „Dropship Csoport” engedélye
  vonatkozik.
  10.6. Partner tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szerződésben
  rögzített titoktartási kötelezettségét bármilyen formában megszegi,
  a „Dropship Csoport” jogosult a jelen Szerződésben foglalt
  kötelezettségek megsértésével kapcsolatban felmerülő valamennyi
  költségét és kárát érvényesíteni. Felek kifejezetten rögzítik, hogy
  amennyiben Partner a jelen szerződésből fakadó bármely
  titoktartási kötelezettségét megszegi, úgy köteles a „Dropship
  Csoport” részére 5.000.000 Ft, azaz Ötmillió Forint összegű kötbért
  megfizetni, azzal, hogy a „Dropship Csoport” jogosult a kötbéren
  túlmenő esetleges további kárainak érvényesítésére is.
 3. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
  11.1. Jelen Szerződést bármelyik fél, indokolás nélkül a másik féllel
  írásban közölt értesítést követő tizenöt (15) napos felmondási idővel
  felmondhatja.
  11.2. Azonnali hatályú felmondásra akkor kerülhet sor, ha bármelyik
  Fél a jelen szerződésben, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló
 4. évi
  V. törvényben (”Ptk.”) foglalt valamely kötelezettségét
  súlyosan megszegi.
  11.3. A Szerződés bármely módon történő megszűnése nem
  mentesíti a Feleket a Szerződés hatálya alatt – különösen, de nem
  kizárólag a pénzügyi teljesítések vonatkozásában – fennálló
  kötelezettségeinek teljesítése alól.
  XII. KOMMUNIKÁCIÓ
  12.1. A partner felé történő kommunikáció a regisztrációkor
  megadott e-mail cím és postai címre történhet. A „Dropship
  Csoport” felé történő kommunikáció az info@dropcat.hu
  e-mail címre és a 4200 Hajdúszoboszló Nyugati sor 7 postai címre
  történhet.
  A postai úton küldött értesítés a tértivevényen található átvételi
  időpontban tekinthető kézbesítettnek.
  12.2. E-mailes értesítés esetén az értesítés kézbesítettnek minősül,
  ha semmilyen hibaüzenetet, vagy un. ”Out of Office” üzenetet nem
  küldött a címzett szervere vagy az érkezésről a feladó igazolást kap,
  ugyanazon a napon, ha munkanapon lett elküldve 09:00 – 18:00
  közötti időszakban, vagy a rákövetkező munkanapon.
  12.3. A szóbeli közlést Felek nem tekintik a Szerződéssel
  kapcsolatosan érvényes jognyilatkozatnak.
  12.4. A Dropship International Kft. által üzemeltetett un. ”admin” felületen történő
  közlés, a közlést követő munkanappal kézbesített, írásbeli közlésnek
  minősül.

XIII.EGYÉB RENDELKEZÉSEK
13.1. Dropship International Kft. fenntartja a jogot a Weboldal felületének
egyoldalú, a Partnerrel történő közlése nélküli változtatására, mely
változtatás a Partnerrel és termékével és árával kapcsolatos
változtatás lehetőségét is magában foglalja.
13.2. A Szerződéssel kapcsolatos valamennyi vita közös
megegyezésen keresztül rendezendő, azonban, amennyiben a vita
eldöntése a Felek általi közös megegyezéssel nem lehetséges, úgy
felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő
jogvitájuk eldöntésére a Debreceni Járásbíróság, vagy összeghatártól
függően a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
13.3. Ha a jelen Szerződés bármely előírása érvénytelenné válik a
Szerződés többi előírásainak törvényességét, érvényességét
egészében nem érinti.
13.4. Felek a Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. torvény (Ptk.) rendelkezéseit
tekintik irányadónak.
A szerződést a partner elolvasta, értelmezte és kijelenti, hogy a
Szerződés szövegezését egyértelműnek és érthetőnek találja,
valamint kijelenti, hogy a Szerződésben foglaltakat mindenre
kiterjedően megismerte, annak tartalmát, rendelkezéseit,
jogkövetkezményeit értelmezte, megértette és magára nézve azt
kifejezetten és kötelező érvénnyel elfogadta.